ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

February 18, 2018

Με την επίσκεψη του στην Ελλάδα, ο Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το θέμα εκλογής των μουφτήδων προκαλώντας αναστάτωση στην εγχώρια πολιτική. Αρχικά, ο μουφτής είναι ο καθοδηγητής των μουσουλμάνων, ο δάσκαλος που ορίζει ποιες πράξεις τους είναι σωστές και ιερές ερμηνεύοντας τον ιερό ισλαμικό  νόμο και για αυτό το λόγο απαιτείται να έχει καλές θεολογικές γνώσεις ώστε να μπορεί να λύσει οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει. Ιστορικά στην Ελλάδα, ο θεσμός του μουφτή εμφανίστηκε μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας με τον Νόμο ΑΛΗ΄ ΤΟΥ 1882 όπου ορίστηκε ότι οι μουφτήδες ήταν πνευματικοί αρχηγοί των μουσουλμανικών κοινοτήτων. Ακόμα, ήταν και δημόσιοι λειτουργοί που διορίζονταν και παύονταν με βασιλικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των υπουργών επί των εκκλησιαστικών και της δικαιοσύνης και ορκίζονταν ενώπιον νομάρχη.

Μετά την εδαφική επέκταση της Ελλάδας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους βρέθηκαν εντός τους κράτους πολυάριθμες μουσουλμανικές κοινότητες. Έτσι, στη Συνθήκη των Αθηνών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας το 1913 περιλαμβάνονταν διατάξεις που αφορούσαν τους μουφτήδες και τα καθήκοντα τους και βάσει αυτών δημιουργήθηκε ο θεσμός του Αρχιμουφτή. Μέσω αυτής της συνθήκης, οι μουφτήδες δεν ήταν μόνο  αρμόδιοι για γνωμοδοτήσεις του ισλαμικού νόμου αλλά και για δικαστικές υποθέσεις περί κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου. Με θεμέλιο πια το νόμο 2345\1920 οι μουφτήδες εκλέγονται από τους μουσουλμάνους εκλογείς κάθε περιφέρειας. Ωστόσο, η ανταλλαγή πληθυσμών το 1923 που έγινε άλλαξε ριζικά τα δεδομένα. Ειδικότερα, στην Ελλάδα παρέμειναν μουσουλμάνοι στη περιοχή της Θράκης.

Μετά από λίγα χρόνια το νόμο 2345/1920 αντικαθιστά ο νέος νόμος 1920/1991 όπου μεταξύ άλλων ορίζει ότι σε καμία μουσουλμανική  χώρα στο κόσμο, δεν εκλέγουν τον μουφτή οι πιστοί και επιπλέον οι δικαστικές αρμοδιότητες που έχουν παραχωρηθεί στο ελληνικό κράτος καθιστούν το μουφτή δημόσιο υπάλληλο. Ο νέος αυτός νόμος εισήχθη όταν ζήτησαν οι μουσουλμάνοι να εκλέξουν νέους μουφτήδες στην Κομοτηνή και Ξάνθη όπου είχαν πεθάνει.

Το θέμα εκλογής μουφτή στη Θράκη δεν θεωρείται απλά μια ακόμα επιθυμία του Τούρκου ηγέτη αλλά συνιστά και μια αρχή για την εφαρμογή της Θεωρίας των Μαλακών Συνόρων. Ο Μουφτής στη Τουρκία διορίζεται, δεν εκλέγεται και μάλιστα το ζήτημα αυτό στη Θράκη έχει ξεκαθαριστεί και από τη Συνθήκη της Λωζάννης και οποιαδήποτε αλλαγή θεωρείται ξεκάθαρα παρέμβαση.

Εν κατακλείδι, στη Κυβέρνηση φαίνεται να υπάρχει σύμπνοια για ανάγκη αλλαγών πάνω στο ζήτημα των μουφτήδων πάντως ο υπουργός εξωτερικών τονίζει ότι η εκλογή μουφτήδων αποτελεί εσωτερική υπόθεση της χώρας και δεν αφορά την τουρκική διπλωματία. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει πολλές ενδοκυβερνητικές αναταράξεις.

 

More about Eponymous View

1 Comment

Comments are closed.