ΘΩΜΑΣ ΚΙΚΗΣ's

Posts

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΛΥΣΗ

Η Μακεδονία γεωγραφικά ορίζεται ως η περιοχή, που καταλαμβάνει μέρος της επικράτειας της Ελλάδας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας(ΠΓΔΜ, Αγγλιστί Former Yugoslavic Republic Of Macedonia, FYROM) και μικρότερα τμήματα της Βουλγαρίας και της Αλβανίας. Το θέμα ονομασίας των “Σκοπίων” είναι αντιπαράθεση Ελλάδας-ΠΓΔΜ, σχετικά με την ονομασία της τελευταίας. Πριν ακόμα διαλυθεί η Γιουγκοσλαβία στις αρχές της δεκαετίας του 90, μετά την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας ενός αυτόνομου Μακεδονικού κράτους που θα περιελάμβανε όλη...